Μισθοδοσία Κύπρου
X
GO
μισθοδοσια κυπροσ

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η Κύπρος διαθέτει ένα ελκυστικό σύστημα μισθοδοσίας με αφορολόγητο εισόδημα 19.500 ευρώ, το μεγαλύτερο στην ΕΕ, και χαμηλό κόστος εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον εργοδότη, μόλις 12% επιπλέον κόστος για την εταιρεία*. Μαζί με τους κανόνες "Πρώτη απασχόληση στη Δημοκρατία" η Κύπρος γίνεται πολύ ελκυστική για το χαμηλό κόστος μισθοδοσίας της.

Οι καταβολές για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ ή ΕΣΥ) για τους εργοδότες είναι 2,90% και για τους εργαζόμενους 2,65%.

Μαζί με το ΓΕΣΥ το συνολικό κόστος κοινωνικών ασφαλίσεων του εργοδότη είναι 14,90%

 

Φόρος Εισοδήματος Κύπρος

 

ΑΠΟ (€)  ΑΠΟ (€)  ΦΟΡΟΣ
  19,500 0%
19,500 28,000 20%
28,000 36,300 25%
36,300 60,000 30%
πάνω απο 60,000   35%

 

* Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Το κόστος για τις κυπριακές εταιρείες περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συνεισφορά εργαζομένων σε ποσοστό 8,3%,

  • Εισφορά εργοδοτών σε ποσοστό 8,3%,

  • Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 2%,

  • Ταμείο Απολύσεων σε 1,2%, και

  • Βιομηχανική κατάρτιση σε ποσοστό 0,5%.

  • Το ταμείο διακοπών 8% είναι προαιρετικό και χρησιμοποιείται συνήθως για τους εποχικούς εργαζόμενους.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ:

Έχουμε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα μας διάφορους υπολογιστές για να υπολογίσετε τη φορολογία της Κύπρου.