Χορηγίες / Επιδοτήσεις
X
GO
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ / ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

ΛΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Κύπρος προσφέρει τρεις τύπους χρηματοδοτικών λύσεων για τις εταιρείες, καθεμία από τις οποίες εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό.

 

ΛΥΣΕΙΣ / ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Κάθε χρόνο η κυβέρνηση παράγει κίνητρα για την απόκτηση βιομηχανικού εξοπλισμού για να βοηθήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα εργοστάσια και τις εγκαταστάσεις τους. Αυτές οι λύσεις χρηματοδότησης μπορεί να κυμαίνονται από 100.000 ευρώ - 500.000 ευρώ και συνήθως δίνονται σταδιακά από την κυβέρνηση, αφού η εταιρεία προκαταβάλει ένα σημαντικό ποσό της επένδυσης το οποίο επιστρέφεται σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Καλυπτόμενες επενδύσεις:

  • Δημιουργία νέων επιχειρήσεων

  • Δημιουργία εργοστασίων και βιομηχανικών μονάδων

  • Απόκτηση εργοστασίων και μηχανημάτων

  • Τεχνολογική αναβάθμιση

  • Προώθηση προϊόντων και εταιρικού προφίλ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χορηγίες στη βιομηχανία επικοινωνήστε μαζί μας στο kt@cyprusaccountants.com.cy

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Κάθε χρόνο η κυβέρνηση προσφέρει επιδοτούμενες λύσεις για το προσωπικό για όλα τα μεγέθη των Κυπριακών Εταιρειών για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και του ποσοστού ανεργίας των ανθρώπων στη Δημοκρατία. Οι επιδοτήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές καθώς μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 80% του κόστους μισθοδοσίας για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο που εγγράφεται στο σύστημα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνήθως, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο που προσφέρει το σύστημα και αφού επιλεγεί να προσλάβει το άτομο για την εργασία με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, επειδή η διαδικασία έγκρισης από την κυβέρνηση είναι αργή, καλό είναι να απασχολούνται οι υποψήφιοι πριν από την έγκριση, ώστε να τηρούνται τα χρονικά πλαίσια που θέτουν τα προγράμματα.

 

Ως εκ τούτου, η εταιρεία απασχολεί τον υποψήφιο και πληρώνει πλήρως τους μισθούς του μέχρι το τέλος του προγράμματος, οπότε η εταιρεία θα ζητήσει την επιστροφή της επιδότησης, η οποία κατά μέσο όρο διαρκεί 2 - 6 μήνες για να δοθεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χορηγίες στη βιομηχανία επικοινωνήστε μαζί μας στο kt@cyprusaccountants.com.cy

 

Μείνετε Ενήμεροι

Μπορείτε να εγγραφείτε στo Newsletter μας όπου ανακοινώνουμε τις νέες χορηγίες για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα ή εναλλακτικά μπορείτε  να βρείτε στην ενότητα funding στη ιστοσελίδα μας νέες χορηγίες που αναρτούμε.