Σημαντικές πληροφορίες για τις Κυπριακές Εταιρείες
X
GO
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ως εποπτευόμενη οντότητα, όλες οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με νομικά και φορολογικά θέματα, όπως:

 • Φορολογικοί νόμοι εταιρειών

 • Νόμοι Φ.Π.Α

 • Νομοι κοινωνικων ασφαλισεων

 • Νόμος περί μητρώου εταιρειών

 • Νόμοι και κανονισμοί που σχετίζονται με τον κλάδο

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν και δεν αποτελεί νομική υποχρέωση που δεν επιβάλλεται από όλες τις εταιρείες στην Κύπρο, οι νόμιμες συμβάσεις εργασίας είναι απαραίτητες αν θέλετε να αποφύγετε περιττές αντιπαραθέσεις με το προσωπικό σας όταν τερματίζεται η απασχόληση ή όταν ζητείται αύξηση μισθού.

Οι συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να γνωστοποιούν με σαφήνεια τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 • Ημέρα έναρξης

 • Περίοδος δοκιμής (στην Κύπρο μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και 2 έτη)

 • Ρόλος και αντικείμενο εργασίας

 • Πολιτικές αμοιβών και αναθεώρησης μισθών

 • Μέτρα και διαδικασία τερματισμού της σύμβασης

 • Συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο εργαζόμενος σχετικά με τον ρόλο ή την Εταιρεία, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν τη λήψη της απόφασής του να ενταχθεί στην Εταιρεία, εάν δεν τα γνώριζε πριν από την προσφορά

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το ιδρυτικό και το καταστατικό κάθε εταιρείας (memorandum and articles of association ή αλλίως M&A) είναι οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τη διαχείριση της εταιρείας. Καθορίζουν ακριβώς πώς λαμβάνουν χώρα οι βασικότερες λειτουργίες της εταιρείας και τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνει η εταιρεία. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να διαβάσετε προσεκτικά το Μνημόνιο και το Καταστατικό πριν ξεκινήσετε τις εμπορικές συναλλαγές ή ακόμη και πριν ιδρύσετε την εταιρεία σας.

 

Εάν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο Μ&A ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα και η επιχείρησή σας, τότε μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε προβαίνοντας στις σχετικές αλλαγές ώστε να διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τα προβλήματα και οι παρεξηγήσεις μετόχων και εταίρων είναι πολύ συνηθισμένα στις επιχειρήσεις. Ο κύριος λόγος για αυτά τα θέματα είναι συνήθως ο καταμερισμός της εργασίας μεταξύ των εταίρων ή των μετόχων και η δέσμευσή τους για την εκτέλεση της εργασίας. Αυτό όμως που προκαλεί "status make it or break it" είναι όταν οι εταίροι αρχίζουν να παράγουν η να προσφέρουν περισσότερο ο ένας απο τον άλλο (μεγαλύτερο εισόδημα ή κύκλο εργασιών για την επιχείρηση) και δεν αμείβονται ανάλογα. Αυτό προκαλεί εντάσεις στις σχέσεις και πρέπει να μετριαστεί.

 

Συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα με τη σύσταση της εταιρείας ή του συνεταιρισμού, οι εταίροι να αποφασίζουν από την αρχή τέτοια ζητήματα και την επίλυσή τους, ώστε όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα όλα τα μέρη να αισθάνονται άνετα και να ακολουθούν το σχέδιο δράσης. Συνήθως αυτο λυνεται με μια υπογεγραμμένη ¨Συμφωνία Κυρίων¨.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο kt@cyprusaccountants.com.cy αν θέλετε να σας παρέχουμε ένα δείγμα Καταστατικού εγγράφου η αν χρει'αζεστε βοήθεια με την ¨Συμφωνία Κυρίων¨ για την επιχείρησή σας.

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Είναι πάντα ωφέλιμο να υπάρχουν εκτελεσμένες νομικές συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας σας και των φορέων παροχής υπηρεσιών, ιδίως με τους κυριότερους, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα της Εταιρείας σας. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Αντικείμενο των εργασιών που πρέπει να παρασχεθούν

 • Χρέωση αμοιβής

 • Περίοδος πληρωμής

 • Μέσα αποκατάστασης λόγω μη εκπλήρωσης

 • Μέτρα τερματισμού

 • Οτιδήποτε άλλο θεωρείτε απαραίτητο