Επιχειρηματικές Οντότητες Κύπρος
X
GO
ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

 

Οι πελάτες από το εξωτερικό επωφελούνται από το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα δημιουργώντας Κυπριακές Εταιρείες και χρησιμοποιώντας τες σε διάφορες φορολογικές δομές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

 

Πλεονεκτήματα των Κυπριακών Εταιρειών

 • Ανωνυμία

 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων

 • Μηδενικός φόρος στα μερίσματα

 • Ελαχιστοποίηση της φορολογίας μόνο στο 12,5%

 • Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, άρα ισχυρή νομική προστασία

 • Εμπορικά πλεονεκτήματα εντός της ΕΕ.

 

Δημοφιλής νομικές οντότητες στη Κύπρο

 • Κυπριακές εταιρείες χαρτοφυλακίου

 • Κυπριακές εμπορικές εταιρείες

 • Διεθνή καταπιστεύματα

 • Κυπριακές εταιρείες που ενεργούν ως διευθυντές

 • Κυπριακές εταιρείες που χρησιμοποιούνται ως φορείς για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 • Κυπριακές εταιρείες εμπορίας κινητών αξιών

 • Κυπριακές εταιρείες επενδύσεων (εταιρείες Forex)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση κάποιας νομικής οντότητας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.