Σεϋχέλλες
X
GO
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ

 

Οι Σεϋχέλλες, μία από τις παλαιότερες φορολογικές περιοχές που χρησιμοποιούνται για σκοπούς φορολογικού σχεδιασμού, προσφέρουν τρεις εταιρικές λύσεις για τις επιχειρήσεις: τη Διεθνή Επιχειρηματική Εταιρεία των Σεϋχελλών, το Διεθνές Καταπίστευμα των Σεϋχελλών και τη Σύμπραξη των Σεϋχελλών. 

Κάθε εταιρεία εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς, με εξαίρεση την εταιρική σχέση των Σεϋχελλών, η οποία δεν είναι πλέον ελκυστική (σπάνια χρησιμοποιούμε εταιρικές σχέσεις για οποιαδήποτε δικαιοδοσία) και ως εκ τούτου δεν αναλύεται ούτε εξηγείται παρακάτω. 

 

Επιλογές εταιρείας των Σεϋχελλών

 • Διεθνής επιχειρηματική εταιρεία των Σεϋχελλών ("IBC")

 • Διεθνές καταπίστευμα των Σεϋχελλών

 • Η εταιρική σχέση των Σεϋχελλών

 • Διεθνής επιχειρηματική εταιρεία των Σεϋχελλών (IBC)

 

Η IBC χρησιμοποιείται συνήθως από διεθνείς επενδυτές και δομές φορολογικών ομίλων κυρίως λόγω του αφορολόγητου καθεστώτος της, των μηδενικών απαιτήσεων υποβολής ή ελέγχου και της ευκολίας και ευκολίας σύστασης.

 

Πλεονεκτήματα

 • Μηδενικός φόρος *

 • Μη δημοσιοποίηση των στοιχείων των διευθυντών, των μετόχων, του γραμματέα της εταιρείας

 • Καμία απαίτηση ελέγχου ( μόνο διαχειριστικοί λογαριασμοί)

 • Σύσταση εντός 24 ωρών

 • Αγγλική κύρια γλώσσα

 • Επιτρέπονται οι υπηρεσίες υποψηφίων

 • Δεν απαιτείται καταβεβλημένο κεφάλαιο

 • Επιτρέπεται η εκ νέου τακτοποίηση από και προς τις Σεϋχέλλες

 • Χαμηλά τέλη σύστασης για την ενσωμάτωση

 

Σημείωση: * Για να διατηρηθεί ο φορολογικός συντελεστής 0% η Διεθνής Εταιρεία των Σεϋχελλών δεν θα πρέπει να διεξάγει καμία επιχείρηση στο νησί, δηλαδή, δεν μπορεί να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Σεϋχέλλες.

 • Δεν μπορεί να κατέχει ιδιοκτησία ή ακίνητη περιουσία στις Σεϋχέλλες

 • Απαιτεί άδεια για τη διεξαγωγή τραπεζικών, ασφαλιστικών και εγγεγραμμένων επιχειρήσεων.

 • Δεν μπορεί να διεξάγει υπηρεσίες στις Σεϋχέλλες εάν έχει άδεια για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών εκτός των Σεϋχελλών (κινητές αξίες, τυχερά παιχνίδια)

 

Μειονεκτήματα

 • Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να καταρτίζονται και να τηρούνται οπουδήποτε στον κόσμο

 • Οι τραπεζικές συναλλαγές μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα, ιδίως για τα εισοδήματα στη ζώνη του ευρώ.

 • Είναι ευρέως γνωστή και θεωρείται "φορολογικός παράδεισος". 

 • Απαιτείται τοπικός εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος

 

Χαρακτηριστικά

 • Επιτρέπεται τουλάχιστον ένας διευθυντής και μέτοχος από οποιαδήποτε εθνικότητα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

 • Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ελάχιστου ή μέγιστου μετοχικού κεφαλαίου

 • Τα πρακτικά και τα ψηφίσματα πρέπει να παρέχονται στον τοπικό αντιπρόσωπο

 • Μετοχικό κεφάλαιο - δεν επιτρέπονται οι ανώνυμες μετοχές

 

Το Διεθνές Δίκαιο των Σεϋχελλών

Όπως και άλλες χώρες του κοινού δικαίου, οι Σεϋχέλλες προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας διεθνούς καταπιστεύματος. Τα χαρακτηριστικά αυτών των καταπιστευμάτων είναι παρόμοια με τα καταπιστεύματα άλλων δικαιοδοσιών:

 • Απαιτούν έναν ιδρυτή, έναν προστάτη και έναν δικαιούχο

 • Απαιτείται πράξη καταπιστεύματος

 • Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ των μερών (όχι μια οντότητα, εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο)

 • Χρησιμοποιείται συνήθως για λόγους ανωνυμίας, προστασίας περιουσιακών στοιχείων και φορολογικούς σκοπούς

 • Είναι μια αρκετά τυποποιημένη διαδικασία

 

Πλεονεκτήματα

 • Το εισόδημα που προέρχεται εκτός των Σεϋχελλών απαλλάσσεται μόνιμα από κάθε είδους φόρο

 • Η πράξη καταπιστεύματος δεν κατατίθεται σε δημόσιο αρχείο

 

Συνήθεις εφαρμογές των καταπιστευμάτων

 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων

 • Εμπιστευτικότητα

 • Σχεδιασμός ακίνητης περιουσίας

 • Φορολογικός σχεδιασμός

 • Αποφυγή αναγκαστικής κληρονομικής διαδοχής