Ιρλανδία
X
GO
συσταση εταιρειασ ιρλανδιασ

 

Καθώς οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του Brexit αρχίζουν να διαμορφώνονται, Η Ιρλανδία φαίνεται να γίνεται όλο και περισσότερο η τοποθεσία επιλογής για τις εταιρείες που αναζητούν να μετεγκαταστήσουν τους ευρωπαϊκούς πυρήνες τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι στενοί δεσμοί της Ιρλανδίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, και όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας, της κοινής γλώσσας και της ζώνης ώρας, καθώς και το συγκρίσιμο νομικό της σύστημα και ο πολιτισμός της δίνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την πολυεθνικές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Πλεονεκτήματα

 • Μηδενική φορολογία μερισμάτων (σε ορισμένα μερίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις)

 • Ελκυστικό για εταιρείες που ασχολούνται έντονα με την Έρευνα & Ανάπτυξη, καθώς παρέχεται έκπτωση φόρου 25%

 • Δεν απαιτείται φυσική παρουσία

 • Ελκυστικό καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας

 • Επιτρέπονται οι υπηρεσίες υποψηφίων

 • Μεγάλος αριθμός συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας

 • Αγγλική γλώσσα

 

Μειονεκτήματα

 • Η σύσταση της εταιρείας διαρκεί 5 - 15 ημέρες

 • Το μη εμπορικό εισόδημα φορολογείται με 25%.

 • Απαιτείται ύπαρξη ουσίας για να διασφαλιστεί ο εταιρικός φόρος 12,5%.

 • Συντελεστής ΦΠΑ 23%.

 • Πρέπει να τηρούνται και να κατατίθενται τοπικά τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία

 • Απαιτείται έλεγχος σε περίπτωση υπέρβασης του κατώτατου ορίου*

 • Φορολογικός συντελεστής 12,5%

 • Δημόσια καταγραφή των οικονομικών καταστάσεων 

 • Επιτρέπεται μόνο απλή κεφαλαιακή διάρθρωση

 • Δεν επιτρέπονται εταιρικά διευθυντικά στελέχη

 • Μία εβδομάδα για τη σύσταση

Σηµείωση: Κύριες απαιτήσεις κατώτατου ορίου ελέγχου*

Για να αποφύγει τον υποχρεωτικό έλεγχο, η Ιρλανδική εταιρεία πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες κύριες απαιτήσεις:

 • Κύκλος εργασιών μικρότερος από 7,3 εκατ. ευρώ και

 • Σύνολο ενεργητικού μικρότερο από 3,65 εκατ. ευρώ, και

 • Να απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα.

 

Χαρακτηριστικά

 • Πρέπει να διορίζονται στελέχη - διευθυντής της εταιρείας, γραμματέας, καταστατικό γραφείο

 • Πρέπει να διενεργείται έλεγχος στο τέλος του έτους

 • Πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις στο τέλος του έτους

 • Νόμος περί εταιρειών του 2014

 • Κατηγορίες μετοχικού κεφαλαίου ονομαστικές μετοχές και προνομιούχες μετοχές με μετοχές στον κομιστή που δεν επιτρέπονται

 • Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως ασφάλιση, διαχείριση κεφαλαίων, συλλογικά συστήματα κινήτρων, υπηρεσίες διαχειριστή και management.

 • Πρέπει να έχει καταστατική έδρα στην Ιρλανδία.

 • Ο διευθυντής πρέπει να είναι διαφορετικός από τον γραμματέα της εταιρείας και τουλάχιστον ένας διευθυντής πρέπει να βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Οι εταιρικοί διευθυντές δεν επιτρέπεται να απαιτούνται για τη σύσταση Ιρλανδικής εταιρείας.

 

Διαθέσιμες συνθήκες αποφυγής διπλής φορολόγησης

 • Αυστραλία

 • Αυστρία

 • Μπαχρέιν

 • Λευκορωσία

 • Βέλγιο

 • Βοσνία & Ερζεγοβίνη

 • Καναδάς

 • Κύπρος

 • Τσεχία

 • Δανία

 • Εσθονία

 • Φινλανδία

 • Φράγκο

 • Γερμανία

 • Ελλάδα

 • Ιταλία

 • Ισραήλ

 • Ιαπωνία

 • Λετονία

 • Λιθουανία

 • Λουξεμβούργο

 • Μεξικό

 • Μαρόκο

 • Ολλανδία

 • Νέα Ζηλανδία

 • Νορβηγία

 • Πακιστάν

 • Πολωνία

 • Ρωσική Ομοσπονδία

 • Νότια Αφρική

 • Ισπανία 

 • Σουηδία

 • Ελβετία

 • Τουρκία

 • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 • Ηνωμένο Βασίλειο

 • Ηνωμένες Πολιτείες