Συντήρηση Κυπριακής εταιρείας
X
GO
Συντηρηση κυπριακησ εταιρειασ

 

Τι συμβαίνει μετά τη δημιουργία της κυπριακής εταιρείας σας;

Οι διευθυντές μιας κυπριακής εταιρείας υποχρεούνται με τον περί Εταιρειών Νόμο του 2013 (ο νόμος που ισχύει για όλες τις κυπριακές εταιρείες) να τηρούν ορθά λογιστικά αρχεία και να πληρούν όλες τις τοπικές νομικές και φορολογικές δηλώσεις.

 

Ως εκ τούτου, όλες οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποβολής αρχείων που καθορίζονται από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και με τις απαιτήσεις του Γραφείου Φορολογίας Εισοδήματος Κύπρου.

 

Με την ορθή τήρηση λογιστικών αρχείων οι διευθυντές υποχρεούνται να αναθέσουν σε τοπικό λογιστή την επεξεργασία όλων των τιμολογίων, των τραπεζικών συναλλαγών, των νομικών συμφωνιών και γενικά όλων των εγγράφων της εταιρείας, έτσι ώστε τα αρχεία της εταιρείας να είναι σε καλή κατάσταση και να συμμορφώνονται με όλες τις Κυπριακές Φορολογικές Απαιτήσεις. Επιπλέον, τα μητρώα των μελών, των διευθυντών, του γραμματέα της εταιρείας, των πάγιων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να τηρούνται σε καλή κατάσταση.

 

Συνήθως όλες οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με:

  • Νόμους και κανονισμούς ΦΠΑ

  • VIES και Intrastat Υποβολές

  • Υποβολές στο Γραφείο Εισοδήματος: Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών και εργοδοτών

Για να ικανοποιούντε τα πιο πάνω, το λογιστικό τμήμα μιας εταιρείας  πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι  πελάτες έχουν ορθά λογιστικά αρχεία και ότι όλες οι φορολογικές, νομικές και καταθετικές απατήσεις τους ικανοποιούντε εγκαίρως. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Έφορος Εταιρειών Κύπρου

Είναι το τμήμα το οποίο είναι υπεύθηνο για τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας, όπως ιδρυτικό έγραφο, Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου, Πιστοποιητικό Διευθυντών, Πιστοποιητικό Μετόχων, Πιστοποιητικό Μελών, Πιστοποιητικό Κεφαλαίου κ.α.

Μπορεί να γίνει έλεγχος διαδικτιακά για τη σύνθεση των διευθυντών της Εταρείας, του γραμματέα  της εταιρείας, ημερομηνία ίδρυσης και της διέθυνσης μέσω απο τον Έφορο εταιρειών. 

 

Τμήμα Άμεσης Φορολογίας

Υπεύθυνος για τους φόρους φυσικών προσώπων ή εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των φόρων κεφαλαιακών κερδών (αν και το τελευταίο είναι ξεχωριστό τμήμα)

 

Τμήμα Έμεσης Φορολογίας - ΦΠΑ

Αρμόδιο μόνο για θέματα ΦΠΑ φυσικών προσώπων και εταιρειών.

 

Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου

Υπεύθυνο για τις εγγραφές και τις πληρωμές των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εταιρειών και των εργαζομένων, τα ταμεία διακοπών, συντάξεις και συναφή θέματα.

 

Δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού

Το άνοιγμα ενός κυπριακού τραπεζικού λογαριασμού για μια κυπριακή εταιρεία δεν ήταν ποτέ ευκολότερο. Απλά συγκεντρώστε τις πιο κάτω πληροφορίες και έγγραφα και κανονίστε μια τραπεζική συνάντηση με οποιαδήποτε από τις τοπικές τράπεζες, οι οποίες θα χαρούν πολύ να σας βοηθήσουν.

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι κυπριακές τράπεζες δέχονται διεθνείς πελάτες πολύ πιο εύκολα αν τους παρουσιάσουν οργανισμοί όπως η εταιρεία μας, η οποία ενεργεί ως εισαγωγέας σε όλες τις μεγάλες κυπριακές τράπεζες.

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ και τους αυστηρούς κανονισμούς για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο, οι τράπεζες έχουν γίνει πιο αυστηρές στις διαδικασίες αποδοχής πελατών τους, εξ ου και η μακρά και λεπτομερής τεκμηρίωση και οι πληροφορίες που απαιτούνται από εσάς για να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό σε ένα κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα.

 

Απαιτούμενα έγγραφα για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για μια κυπριακή εταιρεία βλέπε πιο κάτω:

Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο και θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας εξυπηρετήσουμε.