Μπαχάμες
X
GO
συσταση εταιρειασ στισ μπαχαμεσ

 

Η κύρια νομική οντότητα που προσφέρεται για σκοπούς διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού αναφέρεται ως Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία ("IBC"). Η IBC στις Μπαχάμες είναι μια απλή νομική οντότητα η οποία είναι εύκολη στη χρήση και με ελάχιστες νομικές υποχρεώσεις. Καθώς έχει σχεδιαστεί για τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό, ομοίως με τις ανταγωνιστικές δικαιοδοσίες, οι IBC δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ορισμένους τομείς, όπως ο ασφαλιστικός τομέας, οι τράπεζες, οι υπηρεσίες και η διαχείριση εμπιστευμάτων ή τα συστήματα συλλογικών επενδύσεων. Επιπλέον, οι IBC δεν μπορούν να εμπορεύονται εντός των Μπαχάμων ή να κατέχουν τοπική ιδιοκτησία.

 

Πλεονεκτήματα

 • Αφορολόγητη (εγγύηση για 20 έτη από την ημερομηνία σύστασης)

 • Δεν υπάρχουν κεφαλαιακοί περιορισμοί

 • Κανένα δημόσιο αρχείο των στελεχών της εταιρείας

 • Επιτρέπονται οι υπηρεσίες υποψηφίων που διασφαλίζουν την ανωνυμία των μετόχων και των στελεχών

 • Δεν απαιτείται η τήρηση οικονομικών καταστάσεων ή λογιστικών αρχείων

 • Οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται οπουδήποτε στον κόσμο τουλάχιστον ετησίως

 • Κοινό δίκαιο (κατά περίπτωση)

 • Αγγλική κύρια γλώσσα

 

Μειονεκτήματα

 • 5 εργάσιμες ημέρες για τη σύσταση

 • Απαιτείται τοπικός εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος

 • Απαιτείται τοπικό καταστατικό γραφείο

 

Χαρακτηριστικά

 • Δεν μπορείτε να εμπορεύεστε στις Μπαχάμες ή να κατέχετε ακίνητη περιουσία . 

 • Απαιτείται ένας διευθυντής και μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (τοπικό ή από οπουδήποτε στη χώρα)

 • Απαιτείται ένας μέτοχος- τα προσωπικά δεδομένα αποκαλύπτονται στον εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο μόνο κατά τη διαδικασία επιβίβασης.

 • Οι πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές, την καταστατική έδρα, τους αντιπροσώπους και το μνημόνιο και το καταστατικό της εταιρείας είναι δημόσια διαθέσιμες στον τοπικό υπεύθυνο μητρώου εταιρειών

 • Κατηγορίες μετοχών: ονομαστικές μετοχές, μετοχές χωρίς ονομαστική αξία, προνομιούχες μετοχές, εξαγοράσιμες μετοχές και μετοχές με/χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι ανώνυμες μετοχές δεν επιτρέπονται.

 • Πρέπει να χρησιμοποιείται πράκτορας μητρώου και να τηρεί λεπτομερείς πληροφορίες για όλους τους μετόχους. 

 • Κάθε IBC πρέπει να έχει έδρα

 • Δεν υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο εγκεκριμένο κεφάλαιο

 • Εταιρικός νόμος- Business Act 2000 - the financial and Corporate Services Providers Act 2000