ΕΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΕ32ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΕ32

Το ΤΕΕΕΠ ανακοινώνει ότι από τις 18/12/2019, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Κεφ. 113, Τροποποιητικός Νόμος 149(Ι) 2018, ισχύει η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για τα έντυπα όπως αναγράφονται στο συννημένο πίνακα.

ΕΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΕ32
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.
Adobe Acrobat Document 142.9 KB