Επιβολή 19% Φ.Π.Α επί των αγοραπωλησιών οικοδόμησης γης για επιχειρηματικούς σκοπούς

 

Κατόπιν πολλαπλών πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα επιβολής 19% ΦΠΑ επί των αγοραπωλησιών οικοδόμησης γης για επιχειρηματικούς σκοπούς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών προχώρησε στις 8 Μάιου 2017 σε συνεδρία για συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου το οποίο κατά την άποψή μας θα ψηφιστεί λόγο των Ευρωπαϊκών πιέσεων που ασκούνται στη Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και αρκετό καιρό.

 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ

 

Η Κύπρος είχε πάρει απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 για την επιβολή του Φ.Π.Α στις αγοραπωλησίες οικοδομήσιμης γης για επιχειρηματικούς σκοπούς.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για την επιβολή προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης τα οποία ανέρχονται στις 100.000 ΕΥΡΩ – 300.000 ΕΥΡΩ ημερησίως από την ημερομηνία μη  συμμόρφωσης μέχρι την εφαρμογή του νομοσχεδίου.

 

Για αποφυγή επιβολής αυτών των προστίμων θα πρέπει να εγκριθεί το νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατό!!!

 

Στο νομοσχέδιο προβλέπει και την φορολόγηση των μετοχών εταιρειών όπου με την πώληση μεταβιβάζονται γη ή και ακίνητα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχών περιστατικά φοροαποφυγής.

  

Εξαιρέσεις από το νομοσχέδιο αποτελούν τα ακόλουθα:

 

 • Κτηνοτροφικά τεμάχια
 • Προστατευόμενες περιοχές (π.χ. Natura)
 •  Δασικές περιοχές

 

Επιπλέον έχουν τεθεί τα πιο κάτω αντισταθμιστικά μέτρα:

 

 • Φοροαπαλλαγής των κεφαλαιουχικών κερδών,
 • Επιβολή ΦΠΑ στα ενοίκια μόνο για εμπορικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς
 • Διαφοροποίηση της ρύθμισης του θέματος σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις μετοχών εταιρειών που κατέχουν γη

 

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

 

Κόστος απόκτησης

 

Με την εφαρμογή του πιο πάνω νομοσχεδίου, το κόστος απόκτησης γης αυξάνετε κατά 19%, καθώς οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης (developers) θα χρεώνουν ΦΠΑ στον τελικό χρήστη.

 

Για παράδειγμα εάν ένα ζευγάρι εισέλθει σε συμφωνία για αγορά οικοπέδου στη τιμή των 200.000 ΕΥΡΩ με ένα επιχειρηματία ανάπτυξης γης με την παρούσα νομοθεσία απαλλάσσετε του ΦΠΑ, με το ψήφισμα του νομοσχεδίου η τιμή αγοράς θα αυξηθεί κατά 38.000 ΕΥΡΩ, στις 238.000 ΕΥΡΩ.

 

Σε περίπτωση που αυτό το νεαρό ζευγάρι θα λάβει δανεισμό για την απόκτηση αυτού του ακινήτου τότε ο δανεισμός θα είναι σε μεγαλύτερο ποσό, 238.000 ΕΥΡΩ αντί το αρχικό ποσό των 200.000 ΕΥΡΩ, που συνεπάγετε με πιο ψηλά μεταβιβαστικά έξοδα, πιο υψηλά έξοδα κτηματολογίου, υψηλότερους τόκους τραπέζης και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής του δανείου.

 

 

Θέματα χρηματοδότησης

 

Ως αποτέλεσμα η χρηματοδότηση από τις τράπεζές θα είναι ακόμα πιο δύσκολή εφόσον και το πόσο εγγύησης θα αυξηθεί. Το κόστος δανεισμού αυξάνετε και αυτό με αποτέλεσμα όλο και πιο λίγοι να μπορούν να επενδύσουν στο τομέα της γης.  

 

Επίσης αυτό θα έχει επιδράσεις και σε υφιστάμενες εγγυήσεις σε ακίνητα, που κρατούνται από τις τράπεζες.

 

Εγείρετε και το ερώτημα κατά πόσο η αξία της εγγύησης που ήδη υπάρχει θα θεωρηθεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί κατά 19%, για να αντικατοπτρίζει την καινούργια αγοραία αξία, ή κατά πόσο το ποσό της εγγύησης θα θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει ήδη το 19%.

 

  

 ΑΣΑΦΕΙΕΣ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

 •  Όσον αφορά τον ορισμό επιχειρηματικός σκοπός πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθώς άτομα που εισέλθουν σε συναλλαγές όσον αφορά ακίνητα ίσων εμπίπτουν ακόμα και αν οι συναλλαγές είναι μεμονωμένες.

 

 • Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο το νομοσχέδιο καλύπτει επιχειρήσεις και άτομα φορολογικούς κατοίκους Κύπρου και μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου.

 

 • Τι γίνεται σε περίπτωση πώλησης 2 ή μεγαλύτερου αριθμού τεμαχίων γης από άτομα στην περίπτωση όπου η συναλλαγή αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό «επιχειρηματικός σκοπός».

 

 • Αν πωληθούν 3, 4 ή 10 τεμάχια μεσώ μιας συναλλαγής? Ή μέσω διαφόρων συναλλαγών?

 

 •  Όταν θα πραγματοποιηθεί πώληση τεμαχίων τα οποία είχαν κληρονομηθεί η συναλλαγή εμπίπτει στον ορισμό «επιχειρηματικός σκοπός»?

 

 • Επίσης επηρεάζει ανάλογα ο αριθμός τεμαχίων σε κάθε συναλλαγή?

 

 •  Σε περίπτωση αγοράς τεμαχίου για πρώτη κατοικία θα υπάρξουν ελαφρύνσεις?

 

 • Σε περιπτώσεις αγοράς τεμαχίου από μη κατοίκους Κύπρου θα υπάρξουν κίνητρα?

 

Με το ψήφισμα του νομοσχεδίου πιθανόν να απαντηθούν όλα τα πιο πάνω ερωτήματα και διευκρινίσεις να δοθούν για πολλά θέματα που εγείρονται.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Επιχειρήσεις και άτομα τα οποία αναμένουν να προχωρήσουν με συναλλαγές αγοραπωλησίας γης να προβούν σε αυτές πριν από τη ψήφιση του νομοσχεδίου για να επωφεληθούν της παρούσας αγοραίας αξίας, μειωμένης κατά 19%.

Comments: 0 (Discussion closed)
  There are no comments yet.