Νεα Σχέδια Κινήτρων Εργοδότησης / New Funding Programmes for employees

  • Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

 

  • Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

 

  • Σχέδιο παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις

 

  • Έργο επιδότησης των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας  (ΙΓΕΕ) για προώθηση της απασχόλησης

 

  • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Άνεργων Νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών

 

  • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε Συνδυασμό με Τρίμηνη Κατάρτιση

 

  • Σχέδιο Εργοδότησης και Κατάρτισης Ανέργων ως Φροντιστών για παροχή Υποστηριχτικών Υπηρεσιών προς Άτομα με Τετραπληγία / Παραπληγία

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ή ακολουθήστε τους πιο κάτω σύνδεσμους: