ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής μας ημερομηνίας 06 Νοεμβρίου 2015 «Διαδικασία Διαγραφής Εταιρειών για μη Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων» το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει τελευταίαπαράταση υποβολής των οφειλομένων ετήσιων εκθέσεων με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις μέχρι και την31/12/2016 αντί της 31/10/2016. Η ημερομηνία θα τηρηθεί αυστηρά και ουδεμία παράταση θα δοθεί πέραν της ημερομηνίας αυτής.

Τονίζεται ότι αφού παρέλθει η προθεσμία αυτή, όσες εταιρείες δεν συμμορφωθούν θα διαγραφούν από το Μητρώο Εταιρειών χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.


ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

26 Οκτωβρίου 2016