Τέλη για την έκδοση φορολογικών γνωματεύσεων

26 Απριλίου 2016

 

Το Τμήμα φορολογίας σας πληροφορεί ότι με βάση το διάταγμα Κ.Δ.Π.130/2016 θα επιβάλλει τέλη για την έκδοση φορολογικών γνωματεύσεων ως ακολούθως:
· €1000 για γνωματεύσεις χωρίς αίτηση επίσπευσης και
· €2000 για γνωματεύσεις με αίτηση για επίσπευση.

Η καταβολή του τέλους θα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής, όπως εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα της JCCsmart, θα υποβάλλεται / επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση.

Τα τέλη αυτά θα ισχύουν για αιτήσεις φορολογικών γνωματεύσεων που θα υποβάλλονται στο Τμήμα από τις 16/5/2016. 

Οι γνωματεύσεις με αίτηση για επίσπευση θα εκδίδονται εντός 21 εργάσιμων ημερών.