ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝΤο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη στα πλαίσια της καλύτερης παροχής υπηρεσιών προς το κοινό ανακοινώνει ότι από τις 15/02/2016 η ηλεκτρονική καταχώρηση εντύπων/εγγράφων θα είναι συμβατή με Internet Explorer, Google Chrome και Mozilla Firefox.

Επιπρόσθετα στις υπηρεσίες εγγραφής οργανισμών έχουν συμπεριληφθεί και οι υπηρεσίες εγγραφής Δημόσιας Εταιρείας, εγγραφής Συνεταιρισμού και Εμπορικής Επωνυμίας. 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

12 Φεβρουαρίου, 2016

Write a comment

Comments: 0