Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια JEREMIE

JEREMIE: Δάνεια με Ευνοϊκούς Όρους για Μικρές Επιχειρήσεις

Πληροφορίες και Χαρακτηριστικά Σχεδίου

Πρόκειται για ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που υλοποιείται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JEREMIE όπου η Τράπεζα Κύπρου, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοδοτούν καινούρια δάνεια σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με σκοπό τη στήριξη τους σε θέματα επέκτασης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης.

 

Χαρακτηριστικά Σχεδίου

  • Το μέγιστο ποσοστό του Δανείου Τακτής Προθεσμίας (ΔΤΠ) δεν θα υπερβαίνει τις EUR 100,000
  • Ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής 24 μήνες
  • Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής 120 μήνες
  • Περίοδος Χάριτος (για αποπληρωμή κεφαλαίου) μέχρι 1/3 της αρχικής διάρκειας του δανείου με μέγιστη περίοδο 2 χρόνια
  • Η αποπληρωμή των εν λόγω ΔΤΠ θα πρέπει να είναι μηνιαία, όχι εφάπαξ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Τ: 22 33 63 21

Ε: info@cyprusaccountants.com.cy

 

Write a comment

Comments: 0