Νέα Προγράμματα Χρηματοδοτήσεων για το 2014

Tέσσερα νέα επιχορηγητικά προγράμματα που θα είναι σε ισχύ το νέο έτος:

Αναμένoνται προσκλήσεις για τα προγράμματα 3 και 4 κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο

 

1.  ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1- 4 ΑΤΟΜΑ (ΠΛΗΡΗΣ  Ή/ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

 

Ύψος επιχορήγησης:

 

70% του μισθολογικού κόστους του υπαλλήλου με μέγιστο ποσό 7000 ευρώ κατά άτομο. Η χορηγία θα παραχωρείται για 10 μήνες με την προϋπόθεση το προσωπικό να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

 

Διεξαγωγή της πληρωμής:

 

Η καταβολή της χορηγίας θα γίνεται ανά τέσσερις μήνες.

 

2. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1-49 ΆΤΟΜΑ (ΠΛΗΡΗΣ Η/ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

 

Επωφελούμενοι:

 

Στους άνεργους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα συνεχιστεί να καταβάλλεται το ανεργιακό επίδομα κατά την διάρκεια της περιόδου της πρακτικής άσκησης.

 

Σε εργοδότες/ επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στο Σχέδιο  παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 50% του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσλαμβάνεται για περίοδο 6 μηνών.

 

 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ  ΠΕΙΡΑΣ  ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

 

Κριτήρια επιλογής επωφελούμενων:

 

·         Εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ)

 

·         Ηλικίας κάτω των 25 ετών.

 

·         Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνάσιου, λυκείου, τεχνικών σχολών και μετά-λυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας. Δεν καλύπτονται απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

 

·         Εξαιρούνται άτομα με εργασιακή πείρα πέραν των 12 μηνών.

 

·         Είναι πολίτες της Κύπρου ή πολίτες οποιουδήποτε κράτους της Ε.Ε. και διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία

 

Επιδόματα:

Στους ανέργους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλεται απο την ΑνΑΔ επίδομα ύψους 125 ευρώ την εβδομάδα. Το επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση (θα αποκόπτεται 7,8% για εισφορές στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρόσθετα η ΑνΑΔ θα καταβάλλει 2% στο Ταμείο Κοινωνική Συνοχής)

 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

Κριτήρια επιλογής επωφελούμενων:

 

·         Εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ)

 

·         Ηλικίας κάτω των 35 ετών

 

·         Κάτοχοι πτυχίου/ ακαδημαϊκού προσόντος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης ή μεταπτυχιακού προσόντος, μονοετούς τουλάχιστον φοίτησης

 

·         Εξαιρούνται άτομα με σχετική με τις σπουδές τους  συνολική πείρα πέραν των τριών μηνών

 

·         Εξαιρούνται πτυχιούχοι που συμμετείχαν σε αντίστοιχο σχέδιο το 2013

 

·         Είναι πολίτες της Κύπρου ή πολίτες οποιουδήποτε κράτους της Ε.Ε. και διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία

 

Επιδόματα:

 

Στους ανέργους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλεται από την ΑνΑΔ επίδομα ύψους 125 ευρώ την εβδομάδα. Το επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση (θα αποκόπτεται 7,8% για εισφορές στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρόσθετα η ΑνΑΔ θα καταβάλλει 2% στο Ταμείο Κοινωνική Συνοχής)

  

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα σχέδια επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο.