ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Υπενθύμιση καταβολής φορολογικής δήλωσης για όλους τους μισθωτούς μέχρι τις 30.04.2013.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας 22 336321.

Write a comment

Comments: 0