Περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 2011 και 2012

Η Φορολογική Επιτροπή σας ενημερώνει ότι χθες 25.10.2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων  ψήφισε το νόμο με τίτλο Νόμος που τροποποιεί τους "Περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 2011 και 2012".

Περιληπτικά ο νόμος αυτός προνοεί την επέκταση της περιόδου ισχύος του μέχρι 31.12.2013 με την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης 1% για κάθε μήνα μετά τις 31.10.2012. Περαιτέρω προνοεί για την δυνατότητα σταδιακής καταβολής μέχρι τελικής εξόφλησης, αρχής γινομένης από 1.4.2013.

Εκκρεμεί η δημοσίευση του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους.